Δεν μπορώ να εγγραφώ επειδή τα στοιχεία μου έχουν ήδη καταχωρηθεί. Τι μπορώ να κάνω;Γιατί δεν μπορώ να κάνω ανάληψη;Χρόνοι διεκπεραίωσης κατάθεσης/ανάληψης